Sosiaalinen media ja yhteisölliset ratkaisut.

Sosiaalisissa medioissa ihmiset verkostoituvat, jakavat ajatuksiaan, mielipiteitään ja tuntemuksiaan. Wysiwygin ratkaisut ovat tukemassa ja ohjaamassa yrityksen verkkoviestintää sosiaalisissa medioissa ja yritykset saavat läheisemmän yhteyden asiakkaisiinsa.

Lähesty

Sosiaalisessa mediassa viestit kulkevat ihmiseltä ihmiselle. Saat yhteisöltä arvokasta palautetta, kommentteja ja ideoita. Wysiwygin työkaluilla tuotatte sisältöä blogeihin ja käytte keskustelua suoraan lukijoiden kanssa.

Levitä

Kun viestinne kiinnostavat vastaanottajia, ne leviävät verkossa ihmiseltä toiselle suoraan, nopeasti ja laajalle. Wysiwygin ratkaisuilla lähetätte viestinne sinne, missä kohderyhmänne on ja mahdollistatte tiedon levittämisen helposti.

Kokoa

Voisitteko koota ympärillenne samoista aiheista kiinnostuneiden ihmisten yhteisön? Yhteinen kiinnostuksenkohde kerää ympärilleen yhteisön. Sivustonne voi toimia yhteisön keskipisteenä ja mahdollistajana. Wysiwyg toteuttaa yhteisöpalvelut niin Internetiin kuin yritysten sisälle.