Intranet ja sisäinen viestintä. Työkaluja informaation löytämiseen, hallintaan ja jakamiseen.

Organisaatioissa tietoa on yleensä paljon, mutta haasteena on informaation löytäminen, hallinta ja jakaminen. Wysiwygin ohjelmistoratkaisut palvelevat organisaation sisäistä viestintää, tietämyksenhallintaa ja ryhmien yhteistoimintaa.

Tiedonkulku

Tieto on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoon päästään käsiksi reaaliajassa ja kaikki ovat tilanteen tasalla. Tietoa voidaan organisoida eri tavoilla ja se on helposti löydettävissä ja muokattavissa.

Yhteistyö

Tiedon tuottamiseen voivat osallistua kaikki tiimin jäsenet. Se jalostuu jokaisen versiomuutoksen myötä. Dokumentin muutoksista tiedotetaan tiimin jäsenille automaattisesti.

Tehokkuus

Tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa tiedon luotettavan ja tehokkaan tallentamisen ja käytön. Aikaisemmin tiedon etsimiseen käytetty työaika voidaan hyödyntää tuottavassa toiminnassa.